Jak przekazać 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)Przekazujemy Państwu informacje, które mogą być pomocne w prawidłowym wypełnieniu dokumentu PIT, aby przekazać 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.
Podstawowe zasady:
1. Organizacja znajduje się w Wykazie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej organizacji OPP, które mogą otrzymywać 1 % podatku należnego. TOnZ znajduje się na liście z 13.01.2012 r. (BIP MPiPS)
2. Z formularza rozliczeniowego musi wynikać, że Podatnik ma podatek należny większy niż "0". Może się zdarzyć sytuacja, że przysługujące ulgi i odliczenia są na tyle wysokie, że nie ma podatku należnego do Urzędu Skarbowego.
3. W końcowej części Formularza PIT zamieszczony jest dział: Wniosek o przekazanie 1 % podatku należnego dla Organizacji Pożytku Publicznego (zobacz ilustracje poniżej)
4. Zawiera on 2 pola:
    - Numer KRS    (należy tu wpisac nr TOnZ):
0000131582
5. W następnym dziale: Informacje uzupełniające, możemy podać:
    - cel szczegółowy,
    - dane kontaktowe,
    - zaznaczyć kwadrat "Wyrażam zgodę", co spowoduje przekazanie przez urząd skarbowy do Organizacji Pożytku Publicznego informacji wpisanych w dwóch poprzednich punktach oraz imienia, nazwiska i adresu wpłacającego. Brak tego zaznaczenia, spowoduje brak przekazania informacji.
    - Wnioskowana kwota - nie może przekraczać 1% podatku należnego
- - - - - - - - - -
Pytania można można przysyłać na adres: zabytki@zabytki-tonz.pl


Dla osób chętnych wpłacić 1% podatku na konto oddziału TOnZ w Czersku,
podajemy nr KRS: 0000050512


Podatek za 2010 r.
PIT 28:PIT 36:PIT 36L:PIT 36L:PIT 37:PIT 38:PIT 39:statystyka