Witamy w
  
Zarząd Główny

Łazienki Królewskie
Ermitaż - Warszawa
tel.  (22) 6296226
fax  (22) 6224674

 

Mapa Şwiatowego Dziedzictwa

    
    Map24 po polsku

 

      

Ochrona zabytkowych budynków jest zwolniona z opodatkowania

Rzeczpospolita
Anna Grabowska 12-10-2007, ostatnia aktualizacja 12-10-2007 12:08

Osoba prowadząca dzialalność gospodarczą polegająca na zabezpieczaniu i odtwarzaniu zabytkowych obiektów i dzieł sztuki korzysta ze zwolnienia od VAT.

Takie stanowisko zajął w wiążącej interpretacji naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Targowek.
Odpowiadał na pytanie podatniczki, która w zakresie działalności gospodarczej ma konserwację dzieł sztuki i świadczenie usług artystycznych. Podpisuje umowy o konserwacje zabytkowych obiektów sakralnych. Prace polegają na ich odtworzeniu, zabezpieczeniu i są kwalifikowane jako "usługi w zakresie ochrony miejsc i budynków historycznych" z symbolem PKWiU 92.52.12 przysługującym usługom ochrony zabytków. Podatniczka chciała się upewnić, czy w myśl punktu 11 załącznika nr 4 do ustawy o VAT z 2004 r. może korzystać ze zwolnienia od podatku. Sama twierdziła, że ma takie prawo. Naczelnik Urzedu Skarbowego wyjasnił, że wskazana pozycja załacznika obejmuje uslugi związane z kulturą, w tym usługi twórców i artystów, oraz związane z rekreacją i sportem. Jest od tego szereg wyjątków (np. usługi związane z filmami promocyjnymi i reklamowymi, działalnością stadionów, wstępem na spektakle i koncerty, świadczone przez wesołe miasteczka). Nie dotyczą one jednak czynności klasyfikowanych do PKWiU 92.52.12 jako "usługi ochrony zabytków", a takie, jak wynika z opisu przedstawionego w pytaniu, wykonuje wnioskodawczyni. Korzystają więc one ze zwolnienia od VAT. Autor interpretacji zaznaczył jednak, że zaklasyfikowanie konkretnego świadczenia do odpowiedniego ugrupowania statystycznego nie leży w kompetencjach władz skarbowych. Muszą to zrobić organy statystyczne.

Udzielona odpowiedź jest zatem poprawna tylko o tyle, o ile opisany we wniosku stan faktyczny jest zgodny z rzeczywistoscia. Naczelnik przypomnial, ze gdyby podatniczka miala jakiekolwiek trudnosci w ustaleniu prawidlowego ugrupowania statystycznego, moze zwrócic sie do Osrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzedu Statystycznego w Lodzi (sygn. 1437/ZP/443/65/07/EZ).�a.g.
Zródlo : Rzeczpospolita